03.13.02 Oferta de cursos de formació per a treballadors. Cursos realitzats per a treballadors de formació continuada i reciclatge. Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016