03.13.03 Oferta de cursos de formació per a treballadors. Cursos realitzats per a treballadors en situació d'atur i de formació continuada i reciclatge. CECOT. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016