03.13.05 Oferta de cursos de formació per a treballadors. Escola Superior de Comerç i Distribució. Perfil dels alumnes de Formació continuada. Curs 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016