04.01.04 Evolució de l'estructura empresarial. Treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. CCAE-93 (2 dígits). 1996-2008. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016