04.01.05 Evolució de l'estructura empresarial. Treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. CCAE-09 (2 dígits). 2008-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016