04.01.07 Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors industrials sobre el total d'assalariats en la indústria. 1999-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016