04.03.01 Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Evolució trimestral per règims de cotització. 2012-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016