04.04.02.01 Cens d'activitats. Activitat econòmica sectorial. Estructura empresarial. Districtes. CAE 1. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016