04.05.02 Estimació del Producte Interior Brut. Evolució del valor del PIB sectorial de la demarcació de la Cambra de Terrassa. 2000-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016