04.07.02 Polígons i zones industrials de Terrassa. Estat d'ocupació. Juliol de 2005. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016