05.01.02 Consum d'aigua a Terrassa. Abonats segons tipus d'ús. 2000-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016