06.01.02 Renda Familiar Disponible Bruta. Valors per habitant.1991, 1996, 1999-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016