06.01.04 Renda Familiar Disponible Bruta. Per principals components. Terrassa. 2000-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016