08.02.01 Parc de vehicles de Terrassa. Tipologia. 1987-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016