08.02.03 Parc de vehicles. Altes de vehicles. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016