08.02.04 Parc de vehicles. Antiguitat. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016