08.02.05 Parc de vehicles. Moviment del parc de vehicles. 2012-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016