08.03.01 Trànsit de passatgers en els autobusos públics urbans. Passatgers per línies. 1987-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016