08.03.06 Recursos per al transport urbà de passatgers en autobús. Recursos materials. 1990-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016