08.05 Intensitat del trànsit de vehicles. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016