09.09 Servei de carteria de l'Ajuntament de Terrassa. Tipus de cartes. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016