09.10.01 Registre general de l'Ajuntament de Terrassa. Resum d'entrada de documents classificats per oficina de registre d'origen. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016