09.11.01 Servei d'Informació Juvenil. Usuaris per sexe i grup d'edat. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016