09.11.03 Servei d'Informació Juvenil. Registre de consultes per eixos temàtics, temes i mesos. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016