09.15 Junta Arbitral de Consum de Terrassa. Resum de dades. 2007-2008 i 2012-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016