10.04.01.03 Promoció de la salut. Salut escolar. Cobertures vacunals. 1998-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016