10.04.02 Promoció de la salut. Altres poblacions. Nombre de persones. 2003-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016