10.13 Actuacions diverses de sanitat. 2007-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016