11.03.01 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Programa de Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). Itinerari Terrassa Nord. Temporada d'hivernada. 2002-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016