11.03.06 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Projecte Orenetes. Seguiment dels nius d'oreneta cuablanca a Terrassa. 2007-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016