11.05 Qualitat de l'aire. Valors legislats per contaminant. 2007-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016