11.08.01 Residus industrials declarats. Categoria europea de generació. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016