11.08.02 Residus industrials declarats. Activitats industrials. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016