11.08.03 Residus industrials declarats. Tractament. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016