11.08.04 Residus industrials declarats. Grup de residus (CER). 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016