11.08.05 Residus industrials declarats. Evolució. 1994-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016