12.02.02 Serveis socials d'atenció primària. Prestacions econòmiques d'urgència social. 2010-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016