12.07 Atenció a la dona. Activitats i serveis. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016