12.09.01.05 Persones amb discapacitat a Terrassa. Evolució segons el grau. Dones. 2001-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016