12.09.04.01 Persones amb discapacitat a Terrassa. Tipologia de la disminució. Terrassa i altres àmbits. Xifres absolutes. 2001 i 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016