12.09.04.02 Persones amb discapacitat a Terrassa. Tipologia de la disminució. Terrassa i altres àmbits. Xifres relatives. 2001 i 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016