12.09.05 PUMAD i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Activitats 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016