13.01.01 Escoles bressol. Escoles bressol públiques. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016