13.01.04 Escoles bressol. Privades. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016