13.02.01 Ensenyament primari. Centres d'ensenyament primari. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016