13.02.02 Ensenyament primari. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016