13.04.04 Ensenyament secundari. Cicles formatius per especialitats. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016