13.05.03 Ensenyaments especialitzats. Escola Municipal d'Art. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016