13.07.12 Ensenyament universitari. Universitat Oberta de Catalunya. Alumnes residents a Terrassa. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016