13.07.13 Ensenyament universitari. Institut del Teatre. Alumnes. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016